EU-direktivet vedr. ECO-design (ErP)

Hvad er Ecodesign?

Ecodesign skal forstås som miljøvenligt produkt design der har til formål at reducere påvirkningen af vores miljø i hele produktets levetid.

BE ECO – THINK GLOBAL: Ecodesign fra OSRAM

Det er vigtigt for os at udvikle miljømæssigt sofistikerede produkter for at kunne være med til at bidrage til en bæredygtig beskyttelse af vores ressourcer. Vi udvikler kvalitets produkter med en lang levetid og høj energieffektivitet.

OSRAM sikrer, at påvirkningen af miljøet formindskes med en produkt livscyklus, der er baseret på bæredygtighed, helt fra produktets fødsel frem til dets bortskaffelse og genanvendelse.

Mål for international miljø- og klimabeskyttelse

Inden for rammerne af Kyoto-aftalens målsætninger for klimabeskyttelse fra 1997, har EU defineret en række foranstaltninger for økonomisk og bæredygtig udnyttelse af ressourcer. Her kan du finde vigtig information om EU-direktivet 2009/125/EF angående ecodesign for energirelaterede produkter (ErP).

Krav til information på emballagen om energimærkning

Formålet med regulativet EU 874/2012 er at fremme de mest energieffektive produkter, ved at kræve relevante oplysninger på emballagen. Blandt andet et krav om en synlig energimærkning på lyskildens emballage ved salgsstedet/butikken.

ErP implementering og regler til specielle belysningsformål

Speciel belysning designet hovedsageligt til applikationer, såsom trafiksignaler, terrariumsbelysning og husholdningsapparater, som tydeligt er angivet som sådan på ledsagende produktinformation, er ikke omfattet af disse krav til miljøvenligt design.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LED Floater Headline